პროექტები

6 აგვისტო 2020

ჰაუსარტ პლაზა

Hausart Plaza - ჰაუსარტპლაზა

საცხოვრებელიტიპის  მრავალფუნქციური კომპლექსი. თბილისი ჭავჭავაძის გამზირი

შესრულებული სამუშაოები:

ვენტილირებადი ფასადი დათბუნებით ალუმინის სუბკონსტრუქციაზე

კერამიკულიფილა LAMINAM Travertino Navona ,  3000*1000*3+

კერამიკულიფილა LAMINAM  Oxide Moro , 3000*1000*3+

კერამიკულიფილა LAMINAM  Collection Neve . 3000*1000*3+

ლობიიატაკი , კედლები, ჭერი

კერამიკულიფილა LAMINAM Travertino Navona ,  3000*1000*5

ლიფტისღიობები :

კერამიკულიფილა LAMINAM Travertino Navona ,  3000*1000*5

შიდადაგარეკიბეები,ბაქნები:

ბუნებრივიგრანიტი 2 სმ. დამწვარიზედაპირით.

დათბუნება :

შენობადათბუნებულიაქვაბამბით 70-80 კგ/ მ3.

დათბუნება შეფუთულია თბოსაიზოლაციო მემბრანით .

კერამიკული ფილა დამაგრებულია ალუმინის ქვეკონსტრუქციაზე სამშენებლო ქიმიისა და მექანიკური სამაგრების გამოყენებით .

ფასადის სივრცული ელემენტები მოწყობილია ალუმინის კონსტრუქციული კარკასით , რაზეც სამშენებლო ქიმიის გამოყენებით დამაგრებულია ფილა.