პროექტები

20 ივნისი 2018

ფრანგული სკოლა, ბაქო, აზერბაიჯანი

 შესრულებული სამუშაოები:

  •  შიდა და გარე კიბეები, 
  • იატაკები 
  • ღობის მოპირკეთება

გამოყენებული მასალა:

  •  კერამიკული ფილა 100*600*10 მმ (თურქეთი, იტალია).
  • კიბეებზე გამოყენებულია კერამიკული ფილა თერმულად დამუშავებული წიბოთი.

ეზო 

  • 200*200*10 მმ კერამიკული ფილა   
ღობე 

  • 600*600*10მმ კერამიკული ფილა


  • შენობა დათბუნებულია ქვაბამბით 70-80 კგ/მ3, 
  • გამოყენებულია თბოსაიზოლაციო მემბრანა. 

კერამიკული ფილა დამაგრებულია ალუმინის ქვეკონსტრუქციაზე სამშენებლო ქიმიისა და მექანიკური სამაგრების გამოყენებით.

ფასადის სივრცული ელემენტები მოწყობილია ალუმინის კონსტრუქციული კარკასით, რაზეც საამშენებლო ქიმიის გამოყენებით დამაგრებულია ფილა.